kalitekontrol

Kalite Kontrol

Müşterilerin halihazırda aldığı ya da almayı taahhüt ettiği ürünlerin kalite sınırlarının tespiti, şeffaf ölçülebilir bir kalite kontrol sistemi kurup çalıştır hale getirmek.

lojistikplanlama

Lojistik Planlama

Ürünlerin hem maliyet hem zaman hem de yapısına en uygun ambalaj, depolama ve yükleme organizasyonlarının belirlenmesi. Yüklerin lojistik operasyon esnasında mahrece ulaşmasına kadar takibi.

madendegerleme

Maden Değerleme

Maden cevherinin yurt içi ve dünya pazarlarındaki yeri, pazarı üreticilerinin belirlenmesi,  tüketim, kullanım ve tedarik dinamiklerinin ortaya çıkarılması, 5 yıllık plan çerçevesinde arz talep tahmini ve fiyat denge analizlerinin yapılması.

tedarikzinciri

Tedarik Zinciri Oluşturulması ve Yönetimi

Müşterilere vermeyi taahhüt edilen ürün ve hizmetin sadece en uygun değil aynı zamanda sürdürebilir olarak uzun vadeli bir tedarik zinciri kurulabilmesi için asgari müştereklerin oluşturulması, zincirin verimliliğin artırılması adına yenilikler yapmak, tüm sistemin şeffaf kontrol edilebilir ve denetlenebilir olması için gerekli teknolojik ve insan kaynağı alt yapısının oluşturulması.