madenplanlamagelistirme

Maden Planlama ve Geliştirme

Üretilmesi planlanan cevherin piyasa şartlarına göre arama, geliştirme, üretim ve kalite kontrol sistemlerinin oluşturulması.

on-fizibilite-calismalari

Ön Fizibilite Çalışmaları

Eldeki bilgiler çerçevesinde madenlerin izin durumlarının tespiti, gereken başkaca izinler var ise onların hazırlık başvuru aşamalarının planlaması gerekli maden arama ve etüt yöntemlerinin tespit edilmesi.

operasyonelverimlilik

Operasyonel Verimlilik İyileştirmeleri

Mevcut ya da kurulması planlanan maden işletmesinin uluslararası kabul görmüş standart ve uygulamalar çerçevesinde maliyet yönetimi, ARGE ve kalite kontrol sistemlerinin kurulup geliştirilmesi.

on-fizibilite-calismalari-2

Varlık Modelleme

Karar verilen maden arama ve etüt yönteminin bütçesinin oluşturulması , satın alma prosedürlerinin belirlenmesi, zaman çizelgesi ve insan kaynakları planlarının kesinleştirilmesi.